Fotografering i Infrarött

Den här bilden är fotograferad med en kamera som är konverterad för att känna av det infraröda ljuset, man kan
även använda en vanlig kamera med ett IR filter på objektivet men då blir exponeringstiderna långa och man måste använda stativ, med en konverterad kamera fotograferar man som vanligt, ett problem kan vara
att vitbalansera, man kan vitbalansera i kameran eller använda en DNG profile editior som jag tycker är det bästa,
med hjälp av det programmet kan man korrigera vitbalansen mer än ett bildprogram.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *