Infraröd bild

Infrarött ljus är fantastiskt. då det är ett ljus som vårt öga inte kan uppfatta, jag har en konverterad kameran till en sensor som bara känner av infrarött ljus. Bilden är fotograferad vid Strömsholm utanför Västerås i solsken som ger mest infrarött ljus.

Fotografering i Infrarött

Den här bilden är fotograferad med en kamera som är konverterad för att känna av det infraröda ljuset, man kan
även använda en vanlig kamera med ett IR filter på objektivet men då blir exponeringstiderna långa och man måste använda stativ, med en konverterad kamera fotograferar man som vanligt, ett problem kan vara
att vitbalansera, man kan vitbalansera i kameran eller använda en DNG profile editior som jag tycker är det bästa,
med hjälp av det programmet kan man korrigera vitbalansen mer än ett bildprogram.

Fotografera med infraröd kamera (IR photo)

Infraröd eller ”IR” fotografering, erbjuder fotografer av alla  möjlighet att utforska en ny värld – den osynliga världen. Varför ”osynligt”? Eftersom våra ögon bokstavligen inte kan se IR-ljus, eftersom det ligger precis utanför vad som klassificeras som det ”synliga” spektret – det som mänsklig syn kan upptäcka. När vi tar bilder med infraröd utrustad film eller kameror utsätts vi för världen som ofta kan se väldigt annorlunda ut än vad vi är vana vid att se. Färger, texturer, löv och växter, mänsklig hud och alla andra sätt att föremål kan återspegla IR-ljuset på unika och intressanta sätt, de som inte kan efterliknas med verktyg som Photoshop (ja det finns gränser för vad Photoshop kan göra!) . Liksom någon form av fotografi eller konst är det dock en smakfråga. Jag vill starkt uppmana människor att utforska IR-världen.


Bilden är fotograferad med en konverterad Fujifilm XPRO-1 till 590nm, fotograferad vid mälaren Västerås i Sverige.

Bilden är fotograferad med en konverterad Fujifilm XPRO-1 till 590nm, fotograferad vid mälaren Västerås i Sverige.

Bilden är fotograferad med en konvertera Fujifilm XPRO-1 till 590nm, fotograferad vid mälaren Västerås i Sverige.