Infraröd bild

Infraröd bild

Infrarött ljus är fantastiskt. då det är ett ljus som vårt öga inte kan uppfatta, jag har en konverterad kameran till en sensor som bara känner av infrarött ljus. Bilden är fotograferad vid Strömsholm utanför Västerås i solsken som ger mest infrarött ljus.

Fotografera med infraröd kamera (IR photo)

Fotografera med infraröd kamera (IR photo)

Infraröd eller ”IR” fotografering, erbjuder fotografer av alla  möjlighet att utforska en ny värld – den osynliga världen. Varför ”osynligt”? Eftersom våra ögon bokstavligen inte kan se IR-ljus, eftersom det ligger precis utanför vad som klassificeras som det ”synliga” spektret – det som mänsklig syn kan upptäcka. När vi tar bilder med infraröd utrustad film…